درباره ما

معرفي : گروه صنعتي داطا ـ ( دارنده گواهي نامه ايزو 9001-2000 )

     گروه صنعتي داطا در اواخر دهه 1320 به منظور تأمين بخشي از نيازهاي صنعتي روز كشور در زمينه هاي توليد لوازم بيمارستاني ، تجهيزات آشپزخانه هاي صنعتي و لوازم اداري  تأسيس گرديد .

     نياز بازار داخل كشور از يكسو و علاقه و كوشش  هاي بي وقفه ما در انتقال دانش فني و انجام طراحي و مهندسي در داخل كشور از سوي ديگر موجب شد كه دامنه فعاليت هاي صنعتي اين گروه گسترش يافته و بعنوان يكي از معتبرترين گروه هاي توليدي كشور در زمينه هاي ياد شده بشمار آيد .

     از اوايل دهه 1350 اين شركت بمنظورانتقال دانش فني و ارتقاء كيفيت با شركت هاي متعدد اروپائي از قبيل .  ANGELOPO INTERLUPKE  .  POGGEN POHL :  NEFF  . ZANUSSI   درزمينه تجهيزات آشپزخانه صنعتي و منازل و آزمايشگاهي همكاري داشته و از مجوزهاي آنها استفاده كرده است . اين تجربه همكاري با شركت هاي اروپائي و انتقال دانش فني به بخش هاي مختلف شركت موجب شد تا در دهه هاي 1360 و 1370 از آموخته ها به نحو احسن در حفظ، استمرار و ارتقاء كيفيت استفاده شود و به عبارت ديگر تلفيق دانش فني مكتسبه با  امكانات علمي شركت و بهره برداري از ماشين آلات و ابزار تكميلي و نوآوري توسط نيرو هاي متخصص داخلي امكان ارائه كالا و خدمات به مشتريان در داخل كشور را هم سنگ رقباي خارجي فراهم آورد .از اواخر دهه 1370  نيز اين شركت بطور مستمر به افزايش دامنه فعاليتها و ارتقاء كيفيت همراه با نوآوري و بكارگيري تكنولوژي ها و ماشين آلات پيشرفته و به روز پرداخته است .

   چهار اصل بنيادين بيانيه خط مشي كيفي گروه صنعتي داطا نقش  تعيين كننده در مجموعه فعاليت ها دارند اين اصول عبارتند از :

  • اصل اول  ( جلب رضايت مشتريان ):دستيابي به رضايت مشتري را بعنوان اولين اصل خط مشي كيفي شركت ميدانيم كه از طريق انجام به موقع تعهدات ، بر اساس نياز ها و خواسته ها و كيفيت مورد نظر مشتري  و ارائه خدمات پس از فروش به آن تحقق مي بخشيم.
  • اصل دوم  ( بهبود مستمر كيفيت ) :   آموزش مستمر وجلب مشاركت كاركنان را وسيله اي مهم در ارتقاي كيفيت محصول مي شناسيم و به عنوان يك الزام به آن مي نگريم.
  • اصل سوم  ( تضمين كيفيت محصولات ):سرلوحه وظايف هر يك از كاركنان شركت ، حفظ و استمرار مشخصات و استانداردهاي تعيين شده در فرايند توليد است و به آن مؤكداً پايبنديم.
  • اصل چهارم ( تداوم پيشگامي در صنعت ):پژوهش ، نوآوري ، كسب انتقال دانش فني و به طور كلي دستيابي به شيوه هاي نوين طراحي وتوليد را لازمه حضور فعال و پيشگامي شركت در صنعت ميدانيم و به آن ملزم و متعهديم. 

در سال 1394 به منظور پیش برد هر چه بیشتر  فعالیتها تولیدی و اقتصادی خود در زمینه های صنایع فلزی و چوبی و بالا بردن هر چه بیشتر سطح کیفیت محصولات و ارائه خدمات مطلوب تر به مشتریان اقدام به جداسازی بخشهای صنایع فلزی و چوبی نمود که انجام این مهم منتج به تأسیس شرکت داطا (دنیا استیل طرح ایرانیان)   بعنوان اولین شرکت زیر مجموعه تولید و فروش و خدمات پس از فروش صنایع و محصولات فلزی آشپزخانه های صنعتی ، قفسه بندی بیمارستانی و میز بندی آزمایشگاهی گردید.

   از آنجائيكه جلب رضايت مشتريان  همواره  از اهداف اين گروه بوده است امروزه مشاهده مي شود كه اكثر مراجعات و سفارشات كار به اين شركت توسط سازمان ها و يا مؤسساتي به شركت محول مي گردد كه سالهاي طولاني سابقه همكاري داشته اند  اين مراجعه مجدد خود مؤيد پيوستگي بين شركت و كارفرمايان از هر نظر مي باشد.

   محصولات توليدي گروه صنعتي داطا در مراكز مهم و سازمانهاي بزرگ صنعتي ، اداري و بهداشتي كشور مورد استفاده قرار مي گيرد و بسهولت قابل مشاهده اند اين حضور شركت در مراكز مهم، بهترين معرف و سهل ترين راه شناخت توانائي ها و كيفيت برتر كاريست كه ارائه داده مي شود .

فارسی