با داطا کیترینگ در تماس باشید

تلفن دفتر مرکزی : 88311195 , 88311196 , 88311197 ,
خط ویژه : 41394000
فکس: 88311198
آدرس: تهران-خیابان بهار-خیابان ورزنده-شماره 3
کدپستی: 36117- 15736
ایمیل: info@datacatering.ir
وبسایت: www.datacatering.ir

فارسی